Laboratorní analýza

Model třecího uzlu s použitím nekonvenčních mazacích přísad

E1, E2, – prvky třecího páru

1 – mazací prostředek obohacený nekonvenční mazací přísadou E3
2 – příslušná mezní vrstva
3 – náhradní mezní vrstva

A – fáze kapalného tření
B – fáze mezního tření
C – fáze mezního tření s podílem náhradní mezní vrstvy
D – suché tření

Grafické zobrazení ocelové plochy po zkoušce tuhosti

a) plochy s použitím přísady Metal Conditionerem – MCE3
b) plochy neošetřené  Metal Conditionerem – MCE3

Spektrální analýza ocelové plochy

Zobrazování třecí plochy spolu s analýzou obsahu

Graf závislosti třecí síly na době práce třecího uzlu na čtyřkoulovém aparátu

Mazací vlastnosti motorového oleje Super Uniwersa CE/SF SAV 15W/40 a oleje modifikovaného přísadou MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření při stálých zatíženích třecího uzlu silou P = 315 kg, mazaného motorovým olejem Super Uniwersal CE/SF SAE 15W/40 a modifikovaného přísadou MCE3 (chyba)

Průběh proměnlivosti síly tření při stoupajícím zatížení třecího uzlu mazaného motorovým olejem Super Universal CE/SF SAE 15W/40 a modifikovaného přísadou MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření v třecím uzlu mazaném motorovým olejem Specjal SD SAE 20W/40 a modifikovaného přísadou MCE3

Průběh proměnlivosti teploty v oblasti třecího uzlu mazaného motorovým olejem Specjal SD SAE 20W/40 a modifikovaného přísadou MCE3

Výsledky měření kompresního tlaku v motoru vozidla VW Golf 1,8 (benzin), r.v. 1993

Průběh proměnlivosti síly tření při stálém zatížení třecího uzlu silou P = 160 kg mazaného hydraulickým olejem HL-32 a modifikovaného přísadou MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření při stoupajícím zatížení třecího uzlu, mazaného hydraulickým olejem HL-32 a modifikovaného přísadou MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření při stálém zatížení třecího uzlu silou P = 160 kg, mazaného strojním olejem AN-68 a modifikovaného přísadou MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření při stoupajícím zatížení třecího uzlu, mazaného strojnímolejem HL-32 a modifikovaného přísadou MCE3

Mazací vlastnosti kompresorového oleje před a po modifikaci přísadou MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření při stálém zatížení třecího uzlu silou P = 126 kg, mazaného kompresorovým olejem SP 10 a modifikovaného přísadou MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření ve funkci stoupajícího zatížení třecího uzlu mazaného kompresovým olejem SP 10 a modifikovaného přísadou MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření ve funkci stoupajícího zatížení třecího uzlu, mazaného převodovým olejem Hipol 15 a modifikovaného oleje přísadou MCE3

Srovnání mazacích vlastností ložiskových maziv zpracovaných na základě přísady MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření ložiskového maziva LT 4S3 a MCE3

Průběh proměnlivosti síly tření ložiskového maziva LT 43 a MCE3

Oblast působení nízkotřesí přísady MCE3 na hlasitost „trubkového” soustruhu IH 983 - číslo výroby 1105

Oblast působení nízkotřecí přísady MCE3 na úroveň zvuku kolem „trubkového” soustruhu IH 983, číslo výroby 983, za rychlosti 280 otáček/min.

Oblast působení nízkotřecí přísady MCE3 na příkon frézky obalových ploch ZFB-50

Oblast působení nízkotřecí přísady MCE3 na úroveň zvuku kolem frézky obalových ploch za rychlosti otáček n = 160 otáček/min.

Metal Conditioner si velmi rychle získal dobrou pověst i v oblasti motorismu,  používají jak amatérští řidiči, tak i profesionální závodníci. V letech 1998-2001 byl Metal Conditioner – MCE3 uznán jako prostředek nového typu mazání používaný i v automobilovém a motocyklovém sportu v České republice. Motor závodního vozu s aplikovaným Metal Conditionerem byl po celou závodní sezónu v provozu bez jakýchkoliv zásadních oprav. Po skončení závodní sezóny a rozebrání motorů i jiných agregátů bylo mechaniky zjišťováno a konstatováno minimální opotřebení jednotlivých částí ústrojí a motory podávaly po celou sezónu maximální výkony.

Tady není čas na další a zbytečné drahé experimenty, je to právě hra o čas. A jak významnou roli v tom může sehrát Metal Conditioner – MCE3 ?

Na nákresu je vidět, že MCE3 umožnil vzrůst díky síly motoru u závodních vozů. Společně se speciálním olejem pro závodní motory je použit MCE3 v motoru, převodovce, diferenciálu, v ložiskách a také ve všech zařízeních servisních.