Co je Metal Conditioner ?

Metal conditioner  je obecný název pro kapalinu, která zušlechťuje povrchy kovů a byla vyvinuta pro extrémně vysokou tepelnou a mechanickou zátěž, vyspělých HI-TECHnologii v NASA, těžkém průmyslu a auto-moto sportu. Metal Conditioner si svou premiéru odbyl i ve světě Formule a GP.

Co je MCE3 ORIGINAL ?

Metal Condicioner E3 Original 4. generace má označení  MCE3  a je to  HI-TECH produkt , který je vysoce kvalitní a je netradiční přísadou do provozních kapalin, která vytváří na povrchu kovu nanotechnologickou vysoce odolnou a odporovou vrstvu odolávající vysokým teplotám a nadměrnému mechanickému zatížení.

MCE3 je 100% syntetická kapalina, která neobsahuje žádné pevné částice, jako jsou například přísady na bázi teflonu, PTFE, mědi nebo molekuly olova apod. … Z tohoto důvodu nehrozí žádné riziko ucpávání filtrů a olejových mazacích kanálků, rovněž nejsou žádné problémy s odváděním tepla. Je to prostředkem pro zušlechťování kovů nejlepší jakosti, neměnící plastické vlastnosti kovů, působící na bázi syntetických derivátů uhlovodíků, chránící kovy stálou syntetickou molekulární vazbou s obsahem inhibitoru koroze. Charakterizuje se velkou molekulovou hmotností, vysokou chemickou a termickou stabilitou, nezapočítává se do skupiny nebezpečných látek, neobsahuje žádné škodlivé složky, ani žádná rozpouštědla s nízkou molekulovou stabilitou, zmenšuje / snižuje oxidační schopnost kovů. MCE3 se molekulárně váže s chráněnou třecí plochou, kde vytváří na všech rotačních a třecích stěnách makromolekulární ochrannou vrstvu. Promíchaný s provozní kapalinou vytváří trvalou a odolnou makromolekulární mazací vrstvu s vysokou pevností a kluzností odolávající vysoké teplotě a značnému mechanickému zatížení, zabraňuje suchému tření (studené starty). Vlivem cirkulace provozních kapalin se dostává na kluzné a třecí plochy, kde okamžitě vytvoří mikromolekulární vnitřní ochrannou strukturu a vnější ochranný film. MCE3 působí ihned po jeho aplikaci, účinkuje přímo na kov na molekulární úrovni.  MCE3 není olej, ale tekutý přípravek do provozních kapalin, který je odborně nazýván – zušlechťovačem povrchů kovů.

Kde můžu uplatnit MCE3 ORIGINAL ?

MCE3 můžeme uplatnit v celé škále mechanicko-technologických činností, kde nastává tření kov-kov (např. průmysl , automobilní, letecký, lodní, železniční, autobusový, zbraňový…) Vysokou míru využití evidujeme u převodových skříní, hydrauliky, obráběcích, chladících kompresorů, klimatizací, kompresorů, ložiskových soustav a v těžkém průmyslu). Je určen pro všechny typy motorů, převodovek, rozvodovek a dalších převodních mechanismů. Velkou výhodou je, že nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro jeho aplikaci. MCE3 se používá jak do nových tak i starších, historických motorů včetně všech převodových mechanismů bez ohledu na jejich stupeň opotřebení. Neobsahuje žádné pevné částice.

Kde můžu uplatnit MULTIVASELINU V1 ?

Multivselina V1 je universální plastické mazivo s přísadou formule E3 ORIGINAL a  můžeme ho uplatnit v mnoha průmyslových odvětvích, kde dochází k tření mezi kovovými součástmi zařízení. Na rozdíl od MCE3  je vazelína zařazena mezi plastická maziva, která se používají zejména u valivých a kluzných ložisek. Vazelína V1 pracuje v širokém teplotním rozsahu a díky MCE3 velmi aktivně vytlačuje vlhkost a vynikajícím způsobem stabilizuje hodnoty při těžké mechanické práci a dlouhodobém zatížení. Výjimečnou předností V1 je nadstandardní přilnavost k povrchu kovů a její bod skápnutí je extrémně vysoký  a bod tuhnutí extremně nízký (podle typu vazelíny).

Kde můžu uplatnit E3 MULTISPRAY S1?

Multispray S1 je universální sprej s přísadou E3 ORIGINAL, který  můžeme uplatnit v mnoha průmyslových odvětvích, kde dochází k tření mezi kovovými součástmi zařízení. Tlakový sprej je velikou výhodou při aplikaci v terénu,  jeho použití je čisté, rychlé a jednoduché.  Pro svou nižší viskozitu a výbornou vzlínavost, díky povrchovému napětí kapilární evoluce, se jeho aplikace osvědčila i na jinak špatně dostupných místech strojního zařízení. Tento vícesložkový sprej usnadňuje mechanickou práci, velmi snadno penetruje, a tak zajišťuje kvalitní konzervaci. Z toho důvodu je oxidace povrchu kovů prakticky nulová.